Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  jk12

  

นายจักริน  คำทรัพย์

ผู่อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์

บริการดาวน์โหลด

สีประจำโรงเรียน

ม่วง ขาว

สถิติผู้เข้าชม

0326424
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
67
114
523
325425
2815
5547
326424

ไอพี: 18.232.53.231
Server Time: 2019-08-24 06:50:39

เพื่อการศึกษาต่อของรัฐ

เพื่อการศึกษาต่อของเอกชน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2494 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้ริเริ่มคือ  นายทองใบ เจริญสุข ครูใหญ่โรงเรียนวัดโพราม  ต. หนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก นายสาย  มัธยัสถ์  จำนวน  6  ไร่   และต่อมา นายเบย  มัธยัสถ์ ( บุตรนายสาย)บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก 1 ไร่ 3 งาน     นายบุญลือ   ไม้งาม ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้อีก 4  ไร่ 1  งาน  96  ตารางวา  รวมปัจจุบันมีเนื้อที่  12 ไร่ 96  ตารางวา

การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2494  โดยปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก  ลูกกรงโดยรอบไม่มีฝากั้นห้องกว้าง  11 เมตร ยาว  15  เมตร  มีนักเรียน  165  คน  ครู  2  คน  เปิดทำการสอน ชั้น ป. 1 – ป.4

พ.ศ.  2502  อาคารชั่วคราวชำรุด ได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนบนศาลาการเปรียญ

 

วัดหนองสังข์และโรงลิเกของวัด  ได้เริ่มทำการการก่อสร้างอาคารเรียนไม้  แบบ008 ขึ้น จำนวน 3  ห้องเรียน โดยความร่วมมือจากประชาชนและความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ทองย้อย  เจ้าอาวาส

วัดหนองสังข์และต่อมาทางราชการจัดสรรงบประมาณสมทบจนครบ  8  ห้องเรียน

พ.ศ.  25411   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  สร้างอาคารเรียน

แบบ 017  จำนวน  8  ห้องเรียน

พ.ศ.  2514      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 321  จำนวน   1  หลัง

พ.ศ.  2516      ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง 5 ที่  และประชาชนร่วมกันสร้างโรงอาหารให้  1  หลัง

พ.ศ.  2518      จัดซื้อเครื่องดนตรี    เครื่องปี่พาทย์  1  วง

พ.ศ.  2520      ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ได้งบประมาณพัฒนาจังหวัด จาก ส.ส. โกวิท  ศรีสวัสดิ์  สร้างบ่อน้ำฝนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  200 เซนติเมตร จำนวน 3  บ่อ และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบฝ. 33  จำนวน 3  บ่อ

พ.ศ.  2529      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205  จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.  2534       สร้างหอส่งน้ำประปาโรงเรียนด้วยเงินบริจาคทั่วไป

พ.ศ.  2535      ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิสังฆภารคุณ  ด้วยเงินทุน  200,000  บาท แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติปัจจุบันมีเงินประมาณ  350,000  บาท

พ.ศ.  2536      ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. )

พ.ศ.  2537       เปิดทำการสอน ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับงบประมาณงบพัฒนาตำบล สร้างบ่อเก็บน้ำฝน  ขนาด  บรรจุ  100  ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1  บ่อ

พ.ศ. 2538        เปิดทำการสอนครบ 3 ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 ) และชั้นเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1-ม3) ได้รับงบพัฒนาตำบลสร้างสนามกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล  จำนวน 1  สนาม  สร้างอาคารอนุบาล 2 ห้องเรียน โดยคุณไพรัช  วัฒนสมบัติ บริจาคสมทบกับเงินที่เหลือจากการชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าการศึกษา   ส.ส. วิทยา  คุณปลื้ม และใช้ชื่ออาคารว่า อาคารไพรัช  วัฒนสมบัติ

พ.ศ.   2539     ได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง พร้อมพัสดุ  ครุภัณฑ์ประจำห้อง

พ.ศ.   2540     เข้าร่วมเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา   ได้รับงบประมาณการดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง  และได้รับงบประมาณในการดำเนินปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยซ่อมแซมหลังคากระเบื้องอาคารเรียน   ฝ้าเพดาน และทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบ และเปิดทำการสอนเด็กเล็กคือ อนุบาล 3 ขวบ

พ.ศ.   2543     ได้รับงบประมาณจากคุณไพรัช  วัฒนสมบัติ   บริจาคเงินปูกระเบื้องห้องเรียนอนุบาล  3  ห้องเรียนเป็นจำนวนเงินประมาณ  50,000  บาท

พ.ศ.   2544      ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างรั้วเป็นเงิน  จำนวน  120,000  บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน  จำนวน  7,500  บาท   ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ  จาก อบต. หนองเหียงจัดซื้อโทรทัศน์เป็นเงิน  30,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากทางราชการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียนเป็นเงิน  53,900  บาท

พ.ศ.  2545       ได้รับงบประมาณ จาก   อบต.หนองเหียง  จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กอนุบาลเป็นเงิน30,000  บาท

พ.ศ.   2546       ได้รับคอมพิวเตอร์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง  จำนวน  2  เครื่อง

พ.ศ.   2547       ได้รับคอมพิวเตอร์  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน 13  เครื่อง

พ.ศ.   2548       ได้รับคอมพิวเตอร์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน 14  เครื่อง

และได้รับงบประมาณจากการจัดสรรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2จัด   ซื้อเครื่องสำเนา

ดิจิทัล   จำนวน 1  เครื่อง

พ.ศ.    2548       ได้รับงบประมาณจากทางราชการดำเนินการ    รื้อถอน    ถมดิน    และสร้าง

อาคารเรียน  แบบ 105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวนเงิน 2,600,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการโรงเรียนในฝัน  จำนวนเงิน  500,000 บาท

พ.ศ.   2552      ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.604/45  จำนวน 1 หลัง 4 ที่  งบประมาณ  242,000 บาท

นำเสนอโรงเรียน

play

นำเสนอ
โรงเรียนวัดหนองสังข์

งานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ef2

emoney

ict

ข้อสอบออนไลน์

testonline

ตัวแทนระดับประเทศ ปี 56

ตัวแทนระดับภาค ปี 56

ตัวแทนระดับประเทศ ปี 55

ตัวแทนระดับภาค ปี 55

ตัวแทนระดับภาค ปี 54

ZONE


nscvdozone